Objęte ubezpieczniem oraz nie stwarzające problemów przeprowadzki zagraniczne

Decyzja o wyjeździe za granicę do prostych bynajmniej nie zalicza się. Przeważnie oznacza to długą separację z najbliższą rodziną i przyjaciółmi, konieczność akomodacji w nowym mieście. Ważną sprawą okazać się może również wybór firmy transportowej. Usługi takiego rodzaju oferuje ogrom spółek, i każda z nich prezentuje się jako najlepsza. Continue reading

Ewidencja przewozowa

List transportowy to dokument, w którym wprowadzone są sumaryczne informacje na temat przewożonego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są transportowane. Także na formularzu tym wydrukowane są takie dane jak adres docelowy, dane nadawcy, potrzebne numery zamówienia, typ przewożonego towaru plus jego wielkość. Akt transportowy jest certyfikatem, na bazie jakiego straż celna ma pełnomocnictwo wystawić należytą opłatę przewozową, słowem oclić przewóz. Certyfikat ten jest używany w przewozie rzecznym, kontynentalnym i lotniczym. Continue reading