Ewidencja przewozowa

List transportowy to dokument, w którym wprowadzone są sumaryczne informacje na temat przewożonego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są transportowane. Także na formularzu tym wydrukowane są takie dane jak adres docelowy, dane nadawcy, potrzebne numery zamówienia, typ przewożonego towaru plus jego wielkość. Akt transportowy jest certyfikatem, na bazie jakiego straż celna ma pełnomocnictwo wystawić należytą opłatę przewozową, słowem oclić przewóz. Certyfikat ten jest używany w przewozie rzecznym, kontynentalnym i lotniczym. Continue reading