Oferta reklamowa uwłaczająca godności konsumenta

Reklama uwłaczająca czci konsumenta

Kryterium „uchybienia godności konsumenta” jest prawem wybitnie mętnym. Ile polaków, tyle sprzecznych przekonań, czym godność polaka jest i co ją narusza, zaś co bynajmniej nie. Dlatego ocena reklamy pod rzeczonym kątem bywa wyjątkowo utrudniona. Ogólnie sądzi się, iż za uwłaczające poczucia godności człowieka przystaje zaakceptować odwołanie się w promocji do tragedii, człowieczych cierpień, znaków sakralnych w sposób naruszający uczucia wyznaniowe osób religijnych. Poczuciu godności polaka uchybiać będzie także nadużycie elementów seksualnych, czy też poratowanie się wyrazami oraz sloganami obcesowymi, obscenicznymi.
Continue reading